Adatvédelmi nyilatkozat

 

I. Preambulum

 

A Zsidó Művészeti Napok szervezője a Kultúr Produkciós Iroda Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 47.; továbbiakban: adatkezelő), összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

 

II. Az adatkezelő

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Kultúr Produkciós Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a www.zsidomuveszetinapok.hu; www.jewishartdays.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak és egyéb adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 

III. Az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés célja

 

Az adatkezelő a felhasználók (érintettek) személyes adataira vonatkozóan kizárólag az érintettek előzetes hozzájárulásán alapuló, kifejezett és önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést. 

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

 

A Zsidó Művészeti Napok weboldalán (www.zsidomuveszetinapok.hu) illetve Facebook hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség, amelyhez az oldalon szereplő személyes adat (név és e-mail cím) megadása szükséges. Szervezők az érintettek által megadott személyes adatot, az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezelik és használják fel:

a Zsidó Művészeti Napok programjával kapcsolatos tájékoztatás, valamint a rendezvényeket érintő lényeges körülményekről (időpontváltozás, elmaradás) történő információ nyújtás;

a Kultúr Produkciós Iroda Kft. által szervezett további kulturális jellegű rendezvényekkel  kapcsolatos tájékoztatás, valamint a rendezvényeket érintő lényeges körülményekről (időpontváltozás, elmaradás) történő információ nyújtás , 

valamint a Szervező tevékenységével és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklám célú közvetlen (e-mail) megkeresések küldése, melyekben a Szervezők a magas színvonalú kulturális szolgáltatás nyújtásában vele együttműködő stratégiai partnereinek is megjelenést biztosítanak.

 

Az adatkezelő minden általa küldött hírlevél esetében biztosítja a leiratkozás lehetőségét, melyet címzett a megadott „leiratkozás” linkre kattintva tehet meg.

 

A Zsidó Művészeti Napok internetes oldalának látogatása (www.zsidomuveszetinapok.hu) során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. A személyes adat megadása nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. A Szervezők a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja. További infók a sütikről itt!

 

IV. A kezelt adatok köre

 

Az érintett hírlevélre történő feliratkozása esetén az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

I. Az érintett családneve és utóneve

II. Az érintett e-mail címe.

 

IV. Adattovábbítás

Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére kizárólag az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulására adja ki. 

 

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

 

V. Az adatbiztonság

 

Az adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítják. Az adatkezelő kiemelt adatvédelmi feladatként óvják, és szigorúan bizalmasan kezelik regisztrált ügyfeleiknek és szerződéses partnereiknek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseikkel és eljárási rendjükkel eleget tesznek az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

 

VI. Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő csak időszerű és pontos adatokat kezelnek olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. A személyes adatok kezelése azok érintettek általi megadásával (hírlevélre történő feliratkozás) kezdődik és azok érintettek általi visszavonásáig tart, az adatkezelés időtartama azonban nem lehet hosszabb öt évnél.

 

 Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törlik a vonatkozó személyes adatokat.

 

VII. Tájékoztatás kérése

 

Szervezők az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintett általuk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

 

VIII. A személyes adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

Az adatkezelő az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül intézkednek az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét az adatkezelő alábbi elérhetőségén:

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a 

telefon: 06-1-343-04-20 telefonszám, 

illetve levélben: Kultúr Produkciós Iroda Kft. 1072 Budapest, Akácfa u. 47. 

 

A személyes adatot törölni kell, ha

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett (Felhasználó) kéri azok törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);

c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;

 

Az érintett, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervezők az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálják, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben Szervezők az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszolnak, vagy azzal az érintett nem ért egyet, az érintett a lakóhelye, illetve a szokásos tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

 

IX. Egyéb rendelkezések

A Kultúr Produkciós Iroda Kft. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint a 1072 Budapest, Akácfa u. 47. posta címen fogadja.

 

Információ: Zsimü jegyiroda, 1072 Budapest, Akácfa u. 47.

Telefon: 344 5409 - E-mail: info@zsidomuveszetinapok.hu

 

A Zsidó Művészeti Napok szervezője:

Kultúr Produkciós Iroda Nonprofit Kft.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

Hírlevél feliratkozás

* indicates required
 
 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk